: Hlebová, Bibiána: Jazyková a literárna výchova v špeciálnej a inkluzívnej edukácií

Učebnica prezentuje teoretické a pragmatické aspekty z odborovej metodiky vyučovania slovenského jazyka a literatúry, a to v kontexte rozvíjania jazykovej, čitateľskej a literárnej kompetencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v  edukačných podmienkach.