: Holec, Roman: Kniha o čítaní, čítanie o knihách

Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania na Slovensku v 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania.