: Horňáková-Civade, L.: Marie a Magdalény

Pre dospelých

Psychologický román o jednej rodovej línii žien s rovnakým osudom. Osobitým spôsobom rozprávajú o láske, o nádeji, o svetle v temnotách a o vnútornom zdroji energie, ktorá každej z nich umožní niesť hlavu vztýčenú napriek nepriazni osudu i histórie.