: Houellebecq, Michel: Podvolenie

Spoločenský román o Francoisovi, ktorému sa postupne rozpadá život. V spoločnosti neskorého kapitalizmu, v ktorej sa z konzumizmu stalo náboženstvo je Francois duchovne vyprázdnený, a tak hľadá spôsob zaplnenia vákua svojej existencie. Začína platiť islamské právo: ženy musia chodiť zahalené, podporuje sa polygamia a pred Francoisom sa otvára nový život.