: Hozák, Rudolf: Vzdelávanie budú Cnosti : metodika Integrované digitálne technológie

Pre dospelých

Ako vzdelávať v budúcnosti?  Čo sa dá urobiť už dnes pre podporu myšlienky vzdelávania v budúcnosti?  Návrh systému, podmieneného zmenou štruktúry, nový pohľad na prácu učiteľa  ako aj vzťah žiaka k žiakovi,  aktivizačné metódy vo vyučovaní  ako aj reformy pedagogické.