: Hunyadiová, S.: Socioprávne zabezpečenie dieťaťa : teória, sociálnoprávna ochrana dieťaťa, výchova, starostlivosť, prax.

Pre dospelých

Základné pojmy ako sú dieťa, rodina, sociálnoprávna ochrana detí, oznamovacia povinnosť, deti spadajúce do kompetencie sociálnoprávnej ochrany, rozvod, striedavá osobná starostlivosť, náhradná rodinná starostlivosť a identita.