: Hybner, M.: Ako dokonale zvládnuť parkour & freerunning

Pre dospelých

Čitatelia si  nájdu v extrémnom a adrenalínovom športe  okrem teoretického úvodu tiež postup pri nácviku jednotlivých prvkov, základy správnej techniky a návrhy vhodného cvičenia na jej rozvoj.