: Hynes, Des: Reiki : váš osobní průvodce

Špecializované cvičenie vyvažovania energie univerzálneho života je založená na špecifickom prikladaní rúk na telo, čím sa vysiela do oslabených oblastí liečivá energia, ktorá pomáha znížiť trápenie. Pridajte sa k majstrovi reiki, aby ste pochopili, akým spôsobom je možné reiki využiť k zníženiu stresu, depresie, úzkosti a fyzickej bolesti.