: Hyžná, Mariana; Hyžný, Matúš: Zvieratá Slovenska

Pre deti Pre mládež

Populárno-náučná knižka predstavuje päťdesiat zvierat žijúcich na Slovensku a ponúka mnohé zaujímavosti z ich života, o akých zväčša ani netušíme. Krásne ilustrácie verne zachytávajú podobu týchto zvierat a zároveň sú priehľadom do prostredie, v ktorom žijú.