: Irving, John: Svet podľa Garpa

Pre dospelých

Román plný absurdít, nečakaných situácií a náhod, ako i obyčajnej ľudskosti a koncov, ktoré napriek všetkému úsiliu nemôže človek odvrátiť. Hlavným hrdinom je Garp, neobyčajný človek plný obyčajnej ľudskej túžby, ktorého životné osudy poznačí už jeho počatie. Matka vplýva na Garpa po celý život. Všetky postavy knihy, ako aj ich skutky pôsobia reálne a nečakanou silou.