: Isaacson, W.: Leonardo da Vinci: životopis

Pre dospelých

Prečítajte si túto veľkolepú biografiu Leonarda da Vinci,  ako sa  vydať  na výpravu do života a tvorby jednej z najvýnimočnejších ľudských bytostí, aké kedy žili, s tým najpútavejším a najerudovanejším sprievodcom.