: Isaacson, Walter: Einstein : jeho život a vesmír

Pre dospelých

Významné dielo, ktoré po prvýkrát spracováva jeho život v celej  šírke,  predovšetkým Einsteinových listov jeho prvej a druhej ženy. Podrobne v knihe opisuje všetky etapy života tohto veľkého génia, jeho črty, vzťah k filozofii, náboženstvu, ale aj jeho vnútorné, ako aj vedecké, tak i osobné problémy.