: Jachina, Guzel: Děti Volhy

Historický román z 18. storočia o Jakobovi odohrávajúci sa na dolnom toku Volhy, kde u statkára Grimma učí jeho dcéru Kláru nemčinu a časom sa do seba zamilujú, no ich láska nemôže uniknúť udalostiam, ktoré so sebou prinesie nástup boľševikov k moci.