: Jachina, Guzel‘ Šamilevna: Transport do Samarkandu

Historický román odohrávajúci sa počas hladomoru na Povolží po ruskej občianskej vojne (1917 – 1922), keď náčelník transportu Dejev a komisárka Biela evakuujú v sanitárnom vlaku päťsto bezprizorných detí do Samarkandu. Ich cesta sa začína v Kazani, tiahne sa cez povolžské lesy, kazašskú step až k púšti Kyzylkum a turkménskym horám.