: Janis-Norton, Noel: Screentime : prilepení k obrazovkám : ako nastaviť pravidlá používania mobilov a počítačov v rodine

Pre dospelých

V knihe objavíte jednoduché a účinné postupy, prostredníctvom ktorých vaše deti nadobudnú rozumné návyky používania digitálnych technológií. A znovuobjavia chuť tráviť voľný čas aj mimo obrazovky. Osvojte si postupy v tejto knihe, váš rodinný život vás bude viac tešiť a bude pokojnejší, ľahší a šťastnejší.