: Jeffers, Oliver: Tu sme : poznámky k životu na planéte Zem

Pre deti

Populárno-náučná kniha pre deti, v ktorej autor deťom stručne a jasne vysvetľuje to najdôležitejšie o našej planéte. Najmä to, že ďalšiu Zem my ľudia nemáme, preto by sme sa mali k nej i k sebe navzájom správať ohľaduplne a s pokorou.