: Jonasson, J.: Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí

Pre dospelých

Humorne ladený príbeh o senioroch, v ktorom sa všetko začalo výletom teplovzdušným balónom na počesť Allanových stoprvých narodenín. Allan a jeho priateľ Julius sa tešili na nádherný výhľad, lenže balón bez pilota a s odtrhnutým ventilom sa nečakane odlepil od zeme a vzlietol. Dvaja vzduchoplavci tvrdo pristáli v mori. Zachránila ich severokórejská loď. Allana celý čas naviguje jeho najcennejší majetok – čierna tabuľka, teda iPad.