: Jonasson, Jonas: Prorokyňa a trkvas

Humorný román s amatérskou astrofyzičkou Petrou, ktorá vypočítala, že do zániku sveta nezostáva veľa času. Proroctvo ju nečakane spojí s pomerne jednoduchým Johanom a dôchodkyňou Agnes a táto nesúrodá trojica a v karavane vydáva do Ríma, no nič nejde podľa plánu, dokonca ani koniec sveta. Výlet naprieč Európou, Afrikou a Amerikou humorne odkrýva nielen výnimočné ľudské charaktery, ale odhaľuje aj to, ako funguje korupcia na globálnej úrovni.