: Jordan, D.: Atlas druhej svetovej vojny

Fakty o bojových stretnutiach na všetkých frontoch– 250 farebných máp najvýznamnejších operácií a bitiek druhej svetovej vojny, unikátne dobové fotografie z bojísk aj zo zázemia. Podrobný popis kľúčových udalostí na všetkých frontoch druhej svetovej vojny.