: Juráňová, J.: Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone

Pre dospelých Pre mládež

Korešpondencia od Hviezdoslava vytvára jedinečný príbeh celoživotného pevného vzťahu vyrozprávaného z jednej strany. Otvára pred nami obraz manželského spolužitia i obrázok života na Slovensku z prelomu 19. a 20. storočia, príbeh lásky, jej stálosti v každodenných premenách, i príbeh jazyka.