: Jurigová Kapráliková, Zuzana: Kde je kto?

Obrázková knižka s básničkami a s kartovou hrou, určená na orientáciu v priestore. Deti si zábavnou formou precvičujú pomenovanie a určenie pozícií, čiže priestorové vzťahy vpravo, vľavo, medzi, v, na (hore), pod (dole), pred a za.