: Kačírek, Ľuboš: 100. výročie pripojenia Petržalky k Československu

Pre dospelých

Autor rozoberá vojenské udalosti, súvisiace s obsadením Petržalky československým vojskom. Približuje širší kontext historického vývoja Petržalky, všíma si i väzby Bratislavy, vtedajšieho Prešporka, s pravým brehom Dunaja. Obsahuje dobové fotografie a pohľadnice, ako aj historické pramene a spomienky obyvateľov.