: Kalinayová-Bartová, Jana: Hudobné dejiny Bratislavy : od stredoveku po rok 1918

Súhrn najaktuálnejších poznatkov o hudobnej minulosti Bratislavy v sledovanom období. Je dielom autorského kolektívu hudobných historikov z univerzitných a akademických pracovísk.