: Kalnický, Juraj: Dobrovolný bezdomovec-senior

Fenomén dobrovoľného bezdomovectva a to nie len seniorov je dodnes neprebádanou oblasťou. Táto kniha je výskumom na malej vzorke ľudí bez domova.