: Kalvo, Are: Antiturista

Humoristický román, v ktorom autor popisuje svoju túru, pešiu i na bežkách, aby znova našiel svojich stratených kamarátov.