: Karvaš, Imrich: Moje pamäti : V pazúroch Gestapa

Kniha spomienok opisuje dianie v slovenskom vládnom tábore na prelome augusta a septembra 1944, retrospektívne sa vracia k mnohým zlomovým udalostiam Karvašovho života a slovenských medzivojnových dejín a približuje realitu nacistických represií.