: Kasal, Miroslav: Slabé signály

Monografia sa zaoberá komunikáciou na veľké vzdialenosti predovšetkým vo vesmírnom priestore. Problematika siaha od fyzikálnych základov až k vysoko špecializovaným otázkam návrhu a optimalizácie mikrovlnných antén, nízkošumových zosilňovačov, prijímačov, vysielačov a kmitočtových syntezátorov s veľmi špecifickými vlastnosťami.