: Kavacký, M.: Autobusy v Bratislave 1927-2017

Pre dospelých

Kniha čitateľa oboznámi s okolnosťami, ktoré predchádzali zavedeniu mestskej autobusovej dopravy v Bratislave. Publikácia ponúka viac ako 450 obrázkov, ilustrácií, máp, tabuliek, archívnych materiálov a fotografií, ako aj stručný prehľad najdôležitejších udalostí v bratislavskej autobusovej MHD.