: Kawaguči, Tošikazu: Kým pravda vyjde najavo

Fantazijný príbeh nás opäť zavedie do tajomnej kaviarne a ponúka ďalšie štyri príbehy, tentoraz mužov, ktorí by urobili čokoľvek pre to, aby sa mohli ešte raz, naposledy, stretnúť so svojimi blízkymi.