: Kellö-Žačoková, Andrea: SLOVENSKOpédia : zaujímavosti o našej krajine

Encyklopédia sumarizuje najrôznejšie fakty a zaujímavosti o našej krajine. Dovedna šesť kapitol – krajina, príroda, z dejín, umenie a kultúra, veda a technika, Sieň slávy – ponúka pestré témy.