: Keníž, Alojz: Básničkové cestovanie po Európe

Básničky, ktoré predstavujú niektoré štáty Európy a ich hlavné mestá.