: Klára Pragerová: Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením: pruvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky a další zájemce

Komplexný pohľad na získanie asistenčného psa pre dieťa s rôznym zdravotným postihnutím a príchod tohto psa do rodiny. Zároveň nahliada do budúcnosti, ako sa dieťa môže po boku psa rozvíjať v rôznych oblastiach svojho života.