: Klassen, Julie: Tiene Swanfordského opátstva

Historický román s detektívnou zápletkou, kde sa mladá Rebecca po rokoch vracia zo služby v starom opátstve domov k svojmu bratovi. Brat ju požiada, aby odovzdala jeho rukopis románu známemu spisovateľovi. Toho však nájdu mŕtveho a rozbieha sa vyšetrovanie a na scénu sa dostáva  dávny Rebeccin priateľ z detstva, sir Frederik.