: Klubert, T.: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom

Pre dospelých Pre mládež

Populárno-náučné spracovanie vzniku, vývoja, činnosti a zániku slovenskej armády v rokoch druhej svetovej vojny. V chronologickom slede ukazuje čitateľom najdôležitejšie historické fakty, skutočnosti a udalosti počas jej šesťročnej existencie.