: Kňaze, Ivan: Najkrajšie prírodné rezervácie

Potulky našimi prírodnými rezerváciami. Knižka je o ochrane vzácneho prírodného fondu a najlepšie charakterizuje pestrosť slovenskej prírody. Priblížime si najzaujímavejšie lokality a to nielen Bratislavského kraja.