: Kňaze, Ivan: Pralesy a život v nich

V publikácii sa autor venuje prirodzeným lesom, ktoré sa obnovujú sami, bez ľudského zásahu. Obnovujú sa z vlastných genetických zdrojov a ani jeden nový strom tam nie je „cudzí“. Obsahuje 70 najzaujímavejších pralesných lokalít, ktoré sú dobre prístupné turisticky. Zachytáva v nich život, ktorý sa tu odohráva. Učme sa pritom ich vnímať a počúvať a navštívené pralesy sa nám potom odvďačia pocitmi, ktoré možno ani nepoznáme.