: Kňaze, Ivan: Vtáčie územia

Putovanie po slovenskej prírodnej krajine so zameraním na život vybraných vtáčích druhov. Najväčší priestor v ňom autor venuje milostným hrám vtákov a vtáčikov a istej romantike v ich správaní.