: Kodíček, Milan: Biochemie : chemický pohled na biologický svět

Základy biochémie pre vysokoškolských študentov, ktorí už zvládli  základy všeobecnej, organickej a analytickej chémie. Mimoriadna pozornosť je venovaná enzymológii  a bioenergetike a texty sú doplnené množstvom zaujímavostí, jednotlivé kapitoly obsahujú množstvo otázok a odpovedí.