: kol.: Veľká kniha školáčika

Deti si z knihy môžu čítať krátke básničky, učiť sa po anglicky i po nemecky, cibriť si jazýček na jazykolamoch, hľadať odpovede na hádanky a naučiť sa nové pesničky.