: Kolbert, Elizabeth: Šieste vymieranie : neprirodzený príbeh

Fascinujúca exkurzia do histórie našej planéty, ktorá bola svedkom piatich hromadných vyhynutí. Napriek tomu ešte stále nevnímame násilnú kolíziu medzi civilizáciou a ekosystémom Zeme ako dostatočne závažnú a príliš pomaly prijímame opatrenia na vyriešenie globálnej environmentálnej krízy.