: Kollár, D.: Náučné chodníky. Juhozápad

Turistický sprievodca mapuje zaujímavé miesta juhozápadnej časti územia Slovenska. Výber obsahuje 42 náučných chodníkov a zaujímavosti súvisiace s jednotlivými miestami, cez ktoré výlet prechádza.