: Kolláriková, Z., Pupala, B.: Předškolní a primární pedagogika/Predškolská a elementárna pedagogika

Pre dospelých

Najnovšie poznatky o psychologických a sociálnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie mladších detí, o koncepcii predškolskej a primárnej výchovy o súčasnom poňatí a cieľoch jednotlivých oblastí kurikula.