: Kováč, Dušan: Na ceste k poznaniu – Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom

Kľúčové momenty zo života Dušana Kováča, jedného z najvýznamnejších slovenských historikov. Cieľom je priblížiť jeho názory a životné skúsenosti a zároveň postupne mapovať dejiny novodobej slovenskej historiografie.