: Kováčová, B.: S inklúziou od raného veku: dieťa s odlišnosťou a jeho vstup do kolektívu

Pre dospelých

Čitateľom je k dispozícii 41 príkladov z praxe, mnohé z nich Vás prekvapia, iné sú uvádzané aj na zamyslenie, či používanie nálepiek (nepomáhajko, nekamarát). Autorka popisuje aj možnosti podpory vytvárania inkluzívneho prostredia v materskej škole, akceptácie bez rozdielov, pomoci bez rozdielov a spoločného štartu pre každého v našej spoločnosti.