: Kováčová, Barbora: 44 hier na podporu hry s bábkou pre deti predškolského veku

Pre dospelých

Teoretické spracovanie problematiky hry s bábkou sa orientuje na vývinový profil dieťaťa raného a predškolského veku. 44 hier deťom vysvetlí ako funguje a pohybuje sa ľudské telo, a zároveň sa tak deti naučia ako pohybovať s animovaným predmetom.