: Kovár, Branislav: História pre zaneprázdnených

Pre dospelých

Veľké a malé historické príbehy od praveku do 20. storočia prináša najnovšie informácie z bádania historikov a archeológov. Hrdinami knihy sú mnohé dejinné osobnosti – megalomanský Adolf Hitler, húževnatý Winston Churchill, ambiciózny „Červený barón“, výnimočný Marcus Aurelius alebo záchranca Ján III. Sobieski.