: Kráľovičová, Lýdia: Vesmírny príbeh

Zoznamuje čitateľa s krásami slovenskej prírody a s Veronikou, ktorá má pomôcť mimozemšťanom zachrániť ich planétu.