: Krejčí, Matěj: Digidetox : ako dosiahnuť digitálny minimalizmus

Digitálnym médiám dnes venujeme viac času ako spánku. To, na čo sme predtým používali rozum, za nás robia počítače, smartfóny, organizéry a navigácia. Ako nestratiť kontrolu? Autor ponúka jedinečné know-how aj konkrétne nástroje na pochopenie a zvládnutie digitálnej závislosti.