: Krénová, Ľ.: Martin Huba

Uctievaný herec a režisér, bravúrny divadelník, ale aj spoločník a rozprávač, ktorý na všetky otázky odpovedá naplno. Sedem kapitol zaznamenáva kľúčové udalosti jeho života.

Kniha bola zakúpená s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.