: Kropotkin, Peter: Vzájomná pomoc : faktor evolúcie

Ako lepšie pochopiť ideologické boje, ktoré zvádzame ako aj vedecké chápanie evolúcie. Autor vo svojom diele ilustruje dôležitosť v ríši zvierat, ale aj v rámci ľudských spoločností a predstavuje dôležitý míľnik vedeckého skúmania spolupráce a altruizmu.